Powrót

Wróc stronę wcześniej...
Strona Główna > Polityka Prywatności
Drukuj

Uwagi ogólne
VisnetFuturo prowadzi i administruje serwis internetowy pod adresem www.visnet.pl. (Serwis), udostępniany osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu).

Korzystając w każdej formie z serwisu www.visnet.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy Cię abyś nie korzystał z serwisu www.visnet.pl.

Drukuj

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.visnet.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

Drukuj

Subskrypcja biuletynu
Subskrypcja elektronicznego i bezpłatnego Newslettera www.visnet.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer newslettera.

Drukuj

Niezapowiedziane wiadomości
Firma VisnetFuturo, jako właściciel serwisu www.visnet.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisemwww.visnet.pl. Pod określeniem "niezapowiedziane wiadomości" rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.visnet.pl (w szczególności zmiany, aktualizacje) oraz informacje komercyjne dotyczące działalności prowadzonej przez firmę VisnetFuturo.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych firmy VisnetFuturo.

Informacje komercyjne są filtrowane przez firmę VisnetFuturo w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Drukuj

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu www.visnet.pl.

Drukuj

Jawne Dane Osobowe
Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

VisnetFuturo nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów VisnetFuturo. VisnetFuturo zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu.

Drukuj

Cookies
VisnetFuturo przechowuje pliki cookies (tj. ciąg znaków, które przeglądarka pobiera z serwera podczas odsłony strony, a następnie odsyła z powrotem do serwera przy każdej odsłonie strony należącej do Serwisu) na komputerach Użytkowników Serwisu w celu:

  • lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  • tworzenia statystyk oglądalności,
  • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik Serwisu
nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej Użytkownika, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika Serwisu. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron VisnetFuturo.

Drukuj

Wyłączenie Odpowiedzialności
Firma VisnetFuturo wszelkich starań aby przekazywane w serwisie treści były wiarygodne i aktualne, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych danych przez użytkownika.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum dyskusyjnym nie zawsze są zgodne z opinią firmy VisnetFuturo oraz redakcji serwisu www.visnet.pl.

Firma VisnetFuturo oraz redakcja serwisu www.visnet.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Przykładana jest spora uwaga do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy w serwisie www.visnet.pl byli wiarygodni, jednak firma VisnetFuturo oraz redakcja serwisu www.visnet.pl nie mogą odpowiadać za ich czyny.

Żagań, 25.05.2011 r.

Drukuj

Odpowiedzialność
VisnetFuturo oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty VisnetFuturo w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. VisnetFuturo dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
VisnetFuturo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych w serwisie. VisnetFuturo nie ponosi również odpowiedzialności za treść, jak i dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych umieszczonych na stronach, do których linki znajdują się na stronie VisnetFuturo.
VisnetFuturo zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji.

Drukuj

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z VisnetFuturo.

Drukuj

Polityka prywatności
W związku z prowadzeniem Serwisu, VisnetFuturo zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • adresy e-mail przesyłane do VisnetFuturo przez Użytkowników Serwisu,
  • dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników Serwisu przy przesyłaniu formularzy znajdujących się w Serwisie.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez VisnetFuturo wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

inet  sprawdź prędkość


VisnetFuturo
Plac Słowiański 13/13
68-100 Żagań

Kontakt:
0 694 951 666
0(68) 4780220
0 694 951 650 sms 24h
biuro@zagan.visnet.pl

©2024 by VisnetFuturo